STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35821 000.00.17.H53-220330-0001 220000027/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 978

Còn hiệu lực

35822 000.00.17.H53-220328-0001 220000026/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1200

Còn hiệu lực

35823 000.00.17.H53-220426-0001 220000025/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1014

Còn hiệu lực

35824 000.00.16.H33-220519-0001 220000037/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 736

Còn hiệu lực

35825 000.00.19.H26-220519-0003 220001738/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRIPHARMA KEM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

35826 000.00.19.H29-220519-0040 220001080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Băng bó bột thủy tinh

Còn hiệu lực

35827 000.00.19.H29-220519-0039 220001079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Băng bó bột chống thấm nước

Còn hiệu lực

35828 000.00.19.H29-220519-0002 220001671/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực

35829 000.00.19.H29-220519-0001 220001670/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Bóng kéo sỏi

Còn hiệu lực

35830 000.00.19.H29-220517-0010 220001669/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng

Còn hiệu lực