STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35861 000.00.19.H26-210812-0001 210001275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

35862 000.00.19.H26-210811-0018 210001276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Ambu bóng bóp

Còn hiệu lực

35863 000.00.19.H26-210811-0016 210001277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

35864 000.00.19.H26-210810-0007 210000399/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOKUYO

Còn hiệu lực

35865 000.00.19.H26-210810-0008 210000400/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KAMITA

Còn hiệu lực

35866 000.00.19.H26-201109-0004 210001278/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Bộ dụng cụ xay xương

Còn hiệu lực

35867 000.00.19.H26-210701-0010 210001279/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

35868 000.00.19.H26-210722-0004 210001280/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

35869 000.00.19.H26-210719-0018 210001282/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường Sinh

Còn hiệu lực

35870 000.00.19.H26-210719-0020 210001283/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường Hồi Sức

Còn hiệu lực