STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35871 000.00.19.H26-210719-0023 210001222/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn TSH dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: TSH MP Rgt Kit, 5 plates (SPOTCHECK® TSH Neonatal Screening Kit)

Còn hiệu lực

35872 000.00.19.H26-210719-0026 210001223/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn GALT dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: GALT MP Rgt Kit, 20 plate (SPOTCHECK® Neonatal GALT Microplate Reagent Kit)

Còn hiệu lực

35873 000.00.19.H26-210719-0022 210001224/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn GAL dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: GAL Reagent Kit (SPOTCHECK® Total Galactose 50 Hour Reagent Kit)

Còn hiệu lực

35874 000.00.19.H26-210719-0025 210001225/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn T4 dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: T4 MP Rgt Kit, 5 plates (SPOTCHECK® T4 Neonatal Screening Kit)

Còn hiệu lực

35875 000.00.19.H26-210803-0022 210000366/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC

Còn hiệu lực

35876 000.00.19.H26-210802-0012 210000367/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIMOSA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35877 000.00.19.H26-210804-0012 210000368/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT TRANG

Còn hiệu lực

35878 000.00.19.H26-210802-0024 210000369/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35879 000.00.19.H26-210719-0021 210001226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Bộ kít thử chuẩn PHE dùng cho máy phân tích sàng lọc sơ sinh SPOTCHECK®: PHE Reagent Kit, 50 HR (SPOTCHECK® Phenylalanine 50 Hour Reagent Kit)

Còn hiệu lực

35880 000.00.19.H26-210721-0007 210001227/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Xe lăn điện

Còn hiệu lực