STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35901 000.00.19.H29-210701-0002 210000793/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA ÁO NẸP CỘT SỐNG PHANA

Còn hiệu lực

35902 000.00.19.H29-211018-0009 210000249/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO KHÁNH THIỆN

Còn hiệu lực

35903 000.00.19.H29-211016-0001 210000794/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

35904 000.00.19.H29-211019-0001 210000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU

Còn hiệu lực

35905 000.00.19.H29-211012-0005 210000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GUBA STORE

Còn hiệu lực

35906 000.00.19.H29-210614-0003 210000795/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO Khẩu trang y tế AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

35907 000.00.17.H54-210923-0001 210000011/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 211

Còn hiệu lực

35908 000.00.17.H54-210921-0001 210000010/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 115

Còn hiệu lực

35909 000.00.07.H28-210922-0002 210000001/PCBMB-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 287

Còn hiệu lực

35910 000.00.07.H28-210922-0001 210000002/PCBA-HB

CHI NHÁNH LƯƠNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Nước súc miệng, họng T.M.T

Còn hiệu lực