STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35911 000.00.19.H26-210323-0009 210000427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

35912 000.00.19.H26-210323-0011 210000428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

35913 000.00.19.H26-210330-0007 210000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Tủ đựng thuốc và đồ dùng trong phòng bệnh nhân

Còn hiệu lực

35914 000.00.19.H26-210325-0006 210000430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bàn mổ thủy lực

Còn hiệu lực

35915 000.00.19.H26-210325-0004 210000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bàn khám điện

Còn hiệu lực

35916 000.00.19.H26-210325-0005 210000432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bàn mổ điện thủy lực

Còn hiệu lực

35917 000.00.19.H26-210409-0005 210000121/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÂM TIẾN

Còn hiệu lực

35918 000.00.19.H26-210406-0009 210000122/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TMH

Còn hiệu lực

35919 000.00.19.H26-210407-0003 210000123/PCBMB-HN

CỬA HÀNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT THĂNG LONG

Còn hiệu lực

35920 000.00.19.H26-210405-0010 210000433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực