STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35921 000.00.19.H29-211222-0025 220000426/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

35922 000.00.19.H26-220304-0047 220000780/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ POKE USA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

35923 000.00.19.H26-220304-0051 220000779/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

35924 000.00.19.H29-211222-0020 220000425/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch vệ sinh làm sạch điện cực ion natri

Còn hiệu lực

35925 000.00.19.H26-220303-0095 220000778/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

35926 000.00.19.H26-220227-0011 220000553/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CAMLY

Còn hiệu lực

35927 000.00.19.H26-220227-0008 220000552/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CAMLY

Còn hiệu lực

35928 000.00.19.H26-220227-0004 220000551/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CAMLY

Còn hiệu lực

35929 000.00.19.H26-220227-0001 220000550/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CAMLY

Còn hiệu lực

35930 000.00.16.H05-220302-0003 220000012/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ÂN VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực