STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35931 000.00.16.H46-211017-0001 210000005/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ANH

Còn hiệu lực

35932 000.00.16.H33-210714-0001 210000004/PCBMB-KG

CT TNHH DOANH TRI

Còn hiệu lực

35933 000.00.17.H07-211018-0001 210000006/PCBSX-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MEDICARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35934 000.00.19.H26-211013-0023 210000677/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35935 000.00.19.H26-210111-0012 210000055/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ABCOM

Còn hiệu lực

35936 000.00.19.H26-210615-0022 210000119/PCBSX-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y SINH HỌC VIỆT NAM Thiết bị chuyên khoa phục hồi chức năng, Máy tạo o xy, Y học cổ truyền

Còn hiệu lực

35937 000.00.19.H26-210906-0019 210001857/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Ampu bóp bóng

Còn hiệu lực

35938 000.00.19.H26-210906-0020 210001858/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

35939 000.00.19.H26-210914-0014 210001859/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Kính bảo hộ y tế dùng 1 lần / Medical Safety Goggles glass

Còn hiệu lực

35940 000.00.19.H26-210920-0021 210000678/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH

Còn hiệu lực