STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35931 000.00.04.G18-220304-0003 220002029/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Lipoprotein (a), Total Cholesterol, Triglycerides.

Còn hiệu lực

35932 000.00.04.G18-220415-0018 220002028/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase

Còn hiệu lực

35933 000.00.19.H26-220414-0016 220001265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Muối rửa mũi

Còn hiệu lực

35934 000.00.04.G18-220404-0021 220002027/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

35935 000.00.19.H26-220414-0024 220001279/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Gel thụt táo bón

Còn hiệu lực

35936 000.00.04.G18-220415-0017 220002026/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase tụy

Còn hiệu lực

35937 000.00.19.H26-220408-0071 220001559/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HOA MINH

Còn hiệu lực

35938 000.00.19.H26-220409-0015 220001558/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM

Còn hiệu lực

35939 000.00.19.H26-220409-0017 220001557/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BIG FAMILY PHARMACY 98

Còn hiệu lực

35940 000.00.19.H26-220408-0072 220001278/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực