STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35941 000.00.19.H26-220413-0019 220001271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Xe đạp tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

35942 000.00.19.H26-220413-0008 220001270/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

35943 000.00.19.H26-220411-0002 220001284/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H. pylori

Còn hiệu lực

35944 000.00.19.H26-220412-0062 220001564/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG YẾN

Còn hiệu lực

35945 000.00.19.H26-220412-0058 220001282/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Sheath chuyên dùng cho ống soi mềm

Còn hiệu lực

35946 000.00.19.H26-220411-0010 220001281/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV

Còn hiệu lực

35947 000.00.04.G18-220418-0008 220002056/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.pylori, Transferrin

Còn hiệu lực

35948 000.00.04.G18-220418-0032 220002055/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống bơm khí

Còn hiệu lực

35949 000.00.16.H23-220418-0002 220000091/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC HẢI LONG Dung dịch xịt mũi Xuyên Tâm Liên Revolu

Còn hiệu lực

35950 000.00.16.H23-220414-0001 220000090/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH INTAPHAR Nước muối sinh lý Natri clorid 0.9% - Sakura

Còn hiệu lực