STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35941 000.00.19.H26-210329-0015 210000462/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN Y TẾ QUỐC DÂN 75 º

Còn hiệu lực

35942 000.00.19.H26-210326-0008 210000463/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Cáng cấp cứu

Còn hiệu lực

35943 000.00.19.H26-210410-0003 210000464/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Màng bọc tiệt trùng (Sterilization Wraps)

Còn hiệu lực

35944 000.00.19.H26-210402-0005 210000128/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH F LIFE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35945 000.00.19.H26-210410-0001 210000465/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35946 000.00.19.H26-210412-0007 210000466/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Tủ bảo quản mẫu , Tủ âm sâu

Còn hiệu lực

35947 000.00.19.H26-210413-0004 210000126/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH RIOPHARMA

Còn hiệu lực

35948 000.00.19.H26-210407-0005 210000127/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC

Còn hiệu lực

35949 000.00.16.H60-201009-0001 210000001/PCBSX-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI PHÚ Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

35950 000.00.19.H29-210414-0014 210000053/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN

Còn hiệu lực