STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35961 000.00.19.H29-210319-0002 210000058/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MIG

Còn hiệu lực

35962 000.00.19.H29-210322-0006 210000281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Đồng hồ điều chỉnh lưu lượng khí oxy

Còn hiệu lực

35963 000.00.19.H29-210322-0010 210000282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM NÓN PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

35964 000.00.19.H29-210322-0009 210000283/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bàn chải phẫu thuật

Còn hiệu lực

35965 000.00.19.H29-210322-0014 210000284/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Carpot tiểu

Còn hiệu lực

35966 000.00.19.H29-210401-0002 210000285/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Băng ca cứu thương

Còn hiệu lực

35967 000.00.19.H29-210403-0002 210000286/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES Bộ dụng cụ thu nhận, bảo quản và vận chuyển mẫu máu

Còn hiệu lực

35968 000.00.19.H29-210401-0004 210000287/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận trung tâm nạp xuất mẫu.

Còn hiệu lực

35969 000.00.19.H29-210326-0001 210000288/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Miếng dán phẫu thuật

Còn hiệu lực

35970 000.00.19.H29-210406-0009 210000289/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ đón bé chào đời Safe Baby-TD

Còn hiệu lực