STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35971 000.00.03.H42-211015-0001 210000007/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ CANAFI

Còn hiệu lực

35972 000.00.03.H50-210921-0001 210000003/PCBMB-QT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 88

Còn hiệu lực

35973 000.00.03.H50-210921-0002 210000004/PCBMB-QT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 176

Còn hiệu lực

35974 000.00.16.H10-210304-0001 210000009/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A Găng tay cao su y tế latex không bột

Còn hiệu lực

35975 000.00.16.H10-210304-0002 210000010/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A Găng tay cao su y tế latex có bột

Còn hiệu lực

35976 000.00.19.H26-211016-0003 210000696/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐQT

Còn hiệu lực

35977 000.00.19.H26-211016-0014 210001920/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN Y TẾ 90 º

Còn hiệu lực

35978 000.00.19.H26-211013-0037 210001916/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

35979 000.00.19.H26-211013-0031 210001918/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Bộ tách chiết virut RNA bằng phương pháp hạt từ tính MOLgen

Còn hiệu lực

35980 000.00.19.H26-211016-0001 210001917/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NAM Cồn y tế

Còn hiệu lực