STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36021 000.00.22.H44-220407-0002 220000069/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 06- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

36022 000.00.22.H44-220407-0003 220000068/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 07- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

36023 000.00.22.H44-220407-0004 220000067/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 04- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

36024 000.00.22.H44-220412-0001 220000066/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 17 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SKT

Còn hiệu lực

36025 000.00.22.H44-220413-0002 220000065/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 102- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SKT

Còn hiệu lực

36026 000.00.22.H44-220413-0003 220000064/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC LINH HẰNG

Còn hiệu lực

36027 000.00.22.H44-220414-0001 220000063/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC HOÀNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

36028 000.00.22.H44-220414-0003 220000062/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 11- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

36029 000.00.22.H44-220415-0001 220000061/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 141- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

36030 000.00.04.G18-220415-0012 220002022/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng gắn sắt chưa bão hòa (UIBC)

Còn hiệu lực