STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36051 000.00.19.H26-220511-0016 220001647/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa (Dental Root Canal Instruments)

Còn hiệu lực

36052 000.00.19.H26-220511-0020 220001646/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa (Dental Root Canal Instruments)

Còn hiệu lực

36053 000.00.19.H26-220510-0038 220001645/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ MINH QUANG Bóng khởi phát chuyển dạ ( bóng kích đẻ) và bóng chèn băng huyết sau sinh

Còn hiệu lực

36054 000.00.19.H26-220507-0006 220001644/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Hệ thống Realtime PCR

Còn hiệu lực

36055 000.00.19.H26-220510-0037 220001643/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

36056 000.00.19.H26-220510-0030 220001795/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AT

Còn hiệu lực

36057 000.00.19.H26-220510-0047 220001642/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN Máy trợ thính

Còn hiệu lực

36058 000.00.19.H26-220510-0013 220001641/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

36059 000.00.19.H26-220510-0023 220001640/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

36060 000.00.19.H26-220510-0005 220001639/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ dẫn lưu đường mật, ổ dịch, áp xe qua da

Còn hiệu lực