STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36051 000.00.19.H26-220223-0024 220000601/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Máy làm ấm máu và dịch truyền

Còn hiệu lực

36052 000.00.19.H26-220224-0006 220000688/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

36053 000.00.19.H26-220224-0008 220000687/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

36054 000.00.19.H26-220224-0015 220000686/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Sio ho

Còn hiệu lực

36055 000.00.19.H26-220223-0035 220000685/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Xịt họng

Còn hiệu lực

36056 000.00.16.H25-220302-0001 220000002/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước muối đa năng

Còn hiệu lực

36057 000.00.04.G18-220302-0012 220001468/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Viên nén hai lớp

Còn hiệu lực

36058 000.00.10.H37-220301-0005 220000021/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ III

Còn hiệu lực

36059 000.00.10.H37-220301-0004 220000020/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ II

Còn hiệu lực

36060 000.00.10.H37-220301-0003 220000019/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ I

Còn hiệu lực