STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36051 19009179/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100394ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Holter huyết áp

Còn hiệu lực

36052 000.00.04.G18-210625-0002 2100436ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

36053 000.00.04.G18-210524-0041 2100416ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Van tim sinh học

Còn hiệu lực

36054 19009216/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100386ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian PT, APTT và định lượng Pro-IL-Complex, Hepatocomplex

Còn hiệu lực

36055 000.00.04.G18-200911-0010 2100375ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn mức trung bình xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực

36056 17003513/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100370ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol

Còn hiệu lực

36057 000.00.19.H26-211008-0011 210001852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIDAPHA Xịt mũi họng Nasofa Spray

Còn hiệu lực

36058 19009222/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100382ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

36059 17003564/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100380ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng T3 tự do (free T3)

Còn hiệu lực

36060 000.00.04.G18-200911-0011 2100376ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực