STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36061 000.00.16.H05-210322-0004 210000010/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG SAKURA

Còn hiệu lực

36062 000.00.16.H05-210322-0005 210000011/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH.A 4

Còn hiệu lực

36063 000.00.16.H23-210309-0001 210000009/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Băng cố định chấn thương

Còn hiệu lực

36064 000.00.16.H23-210309-0002 210000010/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Băng dính bảo vệ mắt

Còn hiệu lực

36065 000.00.16.H23-210309-0003 210000011/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Băng dính cuộn phẫu thuật

Còn hiệu lực

36066 000.00.16.H23-210309-0004 210000012/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Băng dính sơ cứu

Còn hiệu lực

36067 000.00.16.H23-210309-0005 210000013/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Đai nẹp chấn thương

Còn hiệu lực

36068 000.00.19.H29-200421-0012 210000202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Đầu đóng ổ cối offset

Còn hiệu lực

36069 000.00.19.H29-210303-0001 210000203/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Túi tiệt trùng Tyvek

Còn hiệu lực

36070 000.00.19.H29-201223-0005 210000204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán thể thao hỗ trợ vận động

Còn hiệu lực