STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36061 000.00.19.H29-211005-0007 210000275/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DOCOSAN VIETNAM

Còn hiệu lực

36062 000.00.19.H29-211019-0002 210000277/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Còn hiệu lực

36063 000.00.19.H29-210901-0001 210000852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ đóng mảnh ghép

Còn hiệu lực

36064 000.00.19.H29-210809-0012 210000853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

36065 000.00.18.H57-210908-0003 210000070/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 398

Còn hiệu lực

36066 000.00.18.H57-210908-0001 210000071/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 388

Còn hiệu lực

36067 000.00.18.H57-210908-0002 210000072/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 463

Còn hiệu lực

36068 000.00.18.H57-211011-0001 210000068/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BÁCH THẢO

Còn hiệu lực

36069 000.00.18.H57-210921-0021 210000073/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 251

Còn hiệu lực

36070 000.00.18.H57-210921-0020 210000074/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 93

Còn hiệu lực