STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36071 000.00.19.H26-220504-0023 220001631/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Hóa chất máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

36072 000.00.19.H26-220510-0004 220001630/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Sâu dây thở một lần dùng cho máy thở

Còn hiệu lực

36073 000.00.19.H26-220509-0033 220001629/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Dụng cụ phát hiện chất gây nghiện Morphine

Còn hiệu lực

36074 000.00.19.H26-220509-0030 220001628/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Dụng cụ phát hiện các chất gây nghiện MOP/MDMA/THC/MET

Còn hiệu lực

36075 000.00.19.H26-220509-0013 220001627/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Cảm biến nha khoa

Còn hiệu lực

36076 000.00.19.H26-220509-0044 220001626/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Nắp thân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

36077 000.00.19.H26-220509-0043 220001625/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Vít nha khoa

Còn hiệu lực

36078 000.00.19.H26-220509-0042 220001624/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Khớp nối tạm thời dùng trong cấy ghép nha khoa

Còn hiệu lực

36079 000.00.19.H26-220509-0026 220001623/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

36080 000.00.19.H26-220506-0008 220001622/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực