STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36071 000.00.19.H29-220228-0026 220000360/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 79

Còn hiệu lực

36072 000.00.19.H29-220228-0025 220000359/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 76

Còn hiệu lực

36073 000.00.19.H29-220228-0024 220000358/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 78

Còn hiệu lực

36074 000.00.19.H29-220301-0028 220000357/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 77

Còn hiệu lực

36075 000.00.19.H29-220224-0024 220000356/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 534

Còn hiệu lực

36076 000.00.19.H29-220224-0021 220000355/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 545

Còn hiệu lực

36077 000.00.04.G18-220304-0015 220001503/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Gel y tế làm ẩm vết thương và mềm mảng hoại tử khô

Còn hiệu lực

36078 000.00.19.H29-220301-0030 220000354/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 580

Còn hiệu lực

36079 000.00.19.H29-220301-0034 220000353/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 579

Còn hiệu lực

36080 000.00.19.H29-220301-0035 220000352/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 606

Còn hiệu lực