STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36081 000.00.19.H29-210920-0002 210000808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

36082 000.00.19.H29-210913-0004 210000809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ ống nong và ống banh

Còn hiệu lực

36083 000.00.16.H23-211023-0001 210000086/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

36084 000.00.16.H23-211023-0002 210000087/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

36085 000.00.16.H23-211023-0003 210000088/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

36086 000.00.16.H23-211023-0004 210000089/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

36087 000.00.16.H23-211023-0005 210000090/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

36088 000.00.16.H23-211023-0006 210000091/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

36089 000.00.16.H40-210908-0001 210000011/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM

Còn hiệu lực

36090 000.00.16.H40-210702-0001 210000012/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ HƯNG Dung dịch, xịt, kem, gel, bột tai, mũi, họng hỗ trợ phòng ngừa viêm nhiễm

Còn hiệu lực