STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36111 000.00.04.G18-201001-0002 20000633CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH KHẨU TRANG Y TẾ THIÊN PHÚC/ THIEN PHUC MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

36112 000.00.04.G18-200918-0004 20000632CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THIÊN ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

36113 000.00.04.G18-200928-0005 20000631CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA Khẩu trang y tế (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

36114 000.00.04.G18-200930-0004 20000630CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HƯNG AN BÌNH Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

36115 000.00.04.G18-200930-0003 20000629CFS/BYT-TB-CT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

36116 000.00.04.G18-200924-0018 20000628CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ MỘC THỦY KHẨU TRANG Y TẾ AQUA MASK / AQUA MASK MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

36117 000.00.04.G18-201001-0005 20000627CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG HIỀN KHẨU TRANG Y TẾ MERCIFUL MASK (MERCIFUL MASK MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

36118 000.00.04.G18-201005-0002 20000626CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SONG NGUYỄN Khẩu trang y tế LifePro Mask ( LifePro Mask Medical Mask )

Còn hiệu lực

36119 000.00.04.G18-200928-0003 20000625CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Khẩu trang y tế (Medical mask)

Còn hiệu lực

36120 000.00.04.G18-201005-0010 20000624CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN A2K KHẨU TRANG Y TẾ (FACE MASK)

Còn hiệu lực