STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36111 000.00.16.H02-220414-0001 220000025/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH DIABELL VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36112 000.00.04.G18-220414-0026 220002013/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học

Còn hiệu lực

36113 000.00.04.G18-220414-0025 220002012/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học

Còn hiệu lực

36114 000.00.04.G18-220414-0024 220002011/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học

Còn hiệu lực

36115 000.00.04.G18-220414-0023 220002010/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BMACARE FOB Rapid Test Cassette– Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện máu ẩn trong phân

Còn hiệu lực

36116 000.00.16.H11-220328-0002 220000045/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1021

Còn hiệu lực

36117 000.00.16.H33-220413-0001 220000002/PCBB-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Trocar

Còn hiệu lực

36118 000.00.16.H11-220328-0001 220000044/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1023

Còn hiệu lực

36119 000.00.12.H19-220414-0006 220000074/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THU THẢO

Còn hiệu lực

36120 000.00.19.H26-220414-0041 220001257/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Máy hút sữa điện đôi

Còn hiệu lực