STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36121 000.00.19.H26-200917-0008 200001682/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH MẮT VIỆT PHÁP Tròng kính quang học bằng nhựa cận, viễn, loạn 1.56/1.60/1.67/1.71/1.74

Còn hiệu lực

36122 000.00.03.H50-200923-0001 200000003/PCBMB-QT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HOA

Còn hiệu lực

36123 000.00.12.H19-200906-0002 200000053/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI ÁO CHOÀNG Y TẾ CẤP 1/ MEDICAL GOWN LEVEL 1

Còn hiệu lực

36124 000.00.12.H19-200906-0003 200000054/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI ÁO CHOÀNG Y TẾ CẤP 2 / MEDICAL GOWN LEVEL 2

Còn hiệu lực

36125 000.00.12.H19-200906-0005 200000055/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI BỘ ĐỒ BẢO HỘ Y TẾ CẤP 3/ LEVEL 3 - MEDICAL PROTECTIVE CLOTHING

Còn hiệu lực

36126 000.00.16.H11-200922-0001 200000003/PCBA-BT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH HẢI BÌNH THUẬN KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

36127 000.00.17.H13-200929-0001 200000011/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC BẢO UYÊN

Còn hiệu lực

36128 000.00.03.H42-200914-0001 200000022/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Đèn mổ treo trần. Đèn mổ di động, tiểu phẫu

Còn hiệu lực

36129 000.00.17.H59-200925-0001 200000001/PCBMB-TV

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN BÌNH TV

Còn hiệu lực

36130 000.00.19.H26-200914-0010 200001683/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN EMED VIỆT NAM Nẹp hỗ trợ phục hồi chức năng

Còn hiệu lực