STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36121 000.00.19.H26-220419-0035 220001605/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

36122 000.00.19.H26-220507-0008 220001604/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU Que thử A1Care (Sử dụng cho máy đo A1Care)

Còn hiệu lực

36123 000.00.19.H26-220509-0001 220001603/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG Máy lấy cao

Còn hiệu lực

36124 000.00.19.H26-220422-0001 220001511/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&Q Ống nghe y khoa

Còn hiệu lực

36125 000.00.04.G18-220318-0024 220002212/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Lưỡi dao mổ sử dụng một lần

Còn hiệu lực

36126 000.00.19.H26-220507-0012 220001510/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

36127 000.00.19.H26-220507-0011 220001509/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

36128 000.00.19.H26-220504-0040 220001507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Gel siêu âm (Ultrasound Transmission Gel)

Còn hiệu lực

36129 000.00.19.H26-220506-0014 220001506/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG Đèn trám quang trùng hợp

Còn hiệu lực

36130 000.00.19.H26-220510-0042 220001602/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM Kính áp tròng dùng 1 tháng dành cho mắt lão thị

Còn hiệu lực