STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36131 000.00.04.G18-220415-0021 220002032/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Hệ thống kéo giãn

Còn hiệu lực

36132 000.00.04.G18-220415-0020 220002031/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

36133 000.00.04.G18-220302-0025 220002030/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c và Total Haemoglobin

Còn hiệu lực

36134 000.00.16.H22-220405-0002 220000023/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TIẾN NHUNG

Còn hiệu lực

36135 000.00.16.H22-220405-0001 220000022/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TRÀ GIANG

Còn hiệu lực

36136 000.00.16.H22-220403-0002 220000021/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC NGỌC HUYỀN

Còn hiệu lực

36137 000.00.16.H22-220402-0001 220000020/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC VÂN ANH

Còn hiệu lực

36138 000.00.04.G18-220304-0003 220002029/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Lipoprotein (a), Total Cholesterol, Triglycerides.

Còn hiệu lực

36139 000.00.04.G18-220415-0018 220002028/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase

Còn hiệu lực

36140 000.00.19.H26-220414-0016 220001265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Muối rửa mũi

Còn hiệu lực