STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36141 000.00.24.H49-220303-0003 220000128/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC DOANH NGHIỆP HUYỀN PHƯƠNG - CÔNG TY CP DƯỢC VTYT QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36142 000.00.24.H49-220302-0005 220000127/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM - CÔNG TY CP DƯỢC VTYT QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36143 000.00.19.H26-220303-0094 220000545/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỖ THỊ HỒNG CẨM

Còn hiệu lực

36144 000.00.24.H49-220302-0004 220000126/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH THÚY

Còn hiệu lực

36145 000.00.24.H49-220302-0003 220000125/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC SỐ 130 - CÔNG TY CP DƯỢC VTYT QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36146 000.00.24.H49-220302-0002 220000124/PCBMB-QN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẰNG

Còn hiệu lực

36147 000.00.24.H49-220302-0001 220000123/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 55

Còn hiệu lực

36148 000.00.24.H49-220226-0002 220000122/PCBMB-QN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ 247

Còn hiệu lực

36149 000.00.24.H49-220226-0001 220000121/PCBMB-QN

THIẾT BỊ Y TẾ CHÍ THÀNH

Còn hiệu lực

36150 000.00.20.H63-220303-0001 220000002/PCBMB-YB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI YÊN BÁI

Còn hiệu lực