STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36141 000.00.19.H29-220504-0022 220001565/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

36142 000.00.19.H26-220414-0011 220001597/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM Dụng cụ bơm/ đổ xi măng vào thân đốt sống

Còn hiệu lực

36143 000.00.19.H29-220511-0014 220001564/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

36144 000.00.19.H29-220511-0016 220001563/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Ống thông tiểu 1 nhánh PVC

Còn hiệu lực

36145 000.00.19.H29-220509-0053 220001562/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Ống nội khí quản có lò xo

Còn hiệu lực

36146 000.00.19.H29-220509-0054 220001561/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Ống thông tiểu silicone

Còn hiệu lực

36147 000.00.19.H29-220509-0052 220001560/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

36148 000.00.19.H29-220509-0051 220001559/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Ống mở khí quản

Còn hiệu lực

36149 000.00.19.H29-220509-0045 220001558/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

36150 000.00.19.H29-220510-0003 220001074/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU

Còn hiệu lực