STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36151 000.00.16.H05-200924-0002 200000151/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY KHÁNH Khẩu trang y tế Duy Khánh

Còn hiệu lực

36152 000.00.16.H05-200923-0001 200000152/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36153 000.00.19.H26-200907-0002 200000231/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HATECH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36154 000.00.19.H26-200917-0007 200001700/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

36155 000.00.19.H26-200918-0006 200001701/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA Bàn mổ

Còn hiệu lực

36156 000.00.19.H26-200921-0006 200001702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn phồng

Còn hiệu lực

36157 000.00.19.H26-200921-0005 200001703/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn dẹt

Còn hiệu lực

36158 000.00.19.H26-200922-0017 200001704/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng 1 lần

Còn hiệu lực

36159 000.00.19.H26-200922-0018 200001705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

36160 000.00.19.H26-200923-0009 200001706/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA xịt họng ABC RELIEF

Còn hiệu lực