STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36151 000.00.16.H60-220228-0002 220000004/PCBMB-TQ

NHÀ THUỐC NGUYỄN NAM GIANG

Còn hiệu lực

36152 000.00.16.H02-220302-0007 220000028/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC SỐ 29

Còn hiệu lực

36153 000.00.16.H02-220302-0005 220000027/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC HOÀNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

36154 000.00.19.H29-220302-0047 220000338/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH YẾN NHI

Còn hiệu lực

36155 000.00.16.H02-220302-0009 220000026/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

36156 000.00.16.H02-220302-0004 220000025/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực

36157 000.00.07.H27-220302-0004 220000029/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH

Còn hiệu lực

36158 000.00.07.H27-220302-0002 220000028/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC THÀNH SEN 3 - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH SEN

Còn hiệu lực

36159 000.00.17.H13-220228-0001 220000043/PCBMB-CT

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM HOÀNG CHI

Còn hiệu lực

36160 000.00.17.H13-220108-0003 220000042/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực