STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36161 000.00.19.H26-210121-0007 220000731/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HD XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36162 000.00.48.H41-220228-0003 220000148/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TOÀN LINH

Còn hiệu lực

36163 000.00.48.H41-220301-0009 220000147/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HƯNG BÌNH

Còn hiệu lực

36164 000.00.48.H41-220301-0005 220000146/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

36165 000.00.19.H26-220228-0069 220000526/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NGỌC CHUNG

Còn hiệu lực

36166 000.00.04.G18-220302-0032 220001481/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội soi dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

36167 000.00.04.G18-220302-0028 220001480/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong xoang

Còn hiệu lực

36168 000.00.19.H29-211209-0009 220000337/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHOA DANH

Còn hiệu lực

36169 000.00.18.H24-220226-0006 220000078/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

36170 000.00.18.H24-220226-0005 220000077/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC 11 NGUYỄN BÌNH

Còn hiệu lực