STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36161 000.00.17.H09-220413-0001 220000016/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG QUÂN CỒN Y TẾ ETHANOL 70% (V/V)

Còn hiệu lực

36162 000.00.17.H09-220413-0002 220000015/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG QUÂN CỒN Y TẾ ETHANOL 90% (V/V)

Còn hiệu lực

36163 000.00.17.H09-220413-0003 220000014/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG QUÂN CỒN Y TẾ ETHANOL 96% (V/V)

Còn hiệu lực

36164 000.00.17.H09-220415-0001 220000069/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC MY CHÂU

Còn hiệu lực

36165 000.00.17.H09-220415-0002 220000013/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG QUÂN CỒN Y TẾ ETHANOL 99.5% (V/V)

Còn hiệu lực

36166 000.00.17.H09-220414-0001 220000004/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Nhiệt kế

Còn hiệu lực

36167 000.00.19.H26-220414-0036 220001267/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAX PHARMA VIETNAM KẸO CAO SU COVIDGUM

Còn hiệu lực

36168 000.00.18.H56-220413-0008 220000096/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC HIỂN LINH

Còn hiệu lực

36169 000.00.19.H26-220416-0007 220001280/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

36170 000.00.18.H56-220413-0005 220000095/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC HẠNH GÁI

Còn hiệu lực