STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36181 000.00.07.H27-220228-0001 220000023/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC SỐ 94

Còn hiệu lực

36182 000.00.31.H36-220228-0001 220000038/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC MINH SƠN

Còn hiệu lực

36183 000.00.31.H36-220226-0001 220000037/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HOÀNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

36184 000.00.31.H36-220223-0001 220000036/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC TRỌNG NGHĨA 5

Còn hiệu lực

36185 000.00.16.H02-220228-0004 220000021/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC TÂM PHÚC SỐ 02 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

36186 000.00.16.H02-220228-0003 220000020/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH SƠN

Còn hiệu lực

36187 000.00.19.H26-210503-0007 220000661/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Hệ thống Robot tập đi ( EXOWALK PRO)

Còn hiệu lực

36188 000.00.09.H61-220228-0001 220000004/PCBMB-VL

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI VĨNH LONG

Còn hiệu lực

36189 000.00.10.H55-220228-0003 220000046/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC TRỊNH HOÀNG

Còn hiệu lực

36190 000.00.10.H55-220228-0002 220000045/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC BẮC HẢI

Còn hiệu lực