STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36181 000.00.04.G18-201008-0001 20000619CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU YÊN PHÚ Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

36182 000.00.04.G18-201007-0011 20000618CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

36183 000.00.04.G18-201012-0012 20000617CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

36184 000.00.04.G18-201016-0002 20000616CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAUDUCMEDI Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

36185 000.00.04.G18-201019-0008 20000615CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HT Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

36186 000.00.16.H33-201012-0001 200000001/PCBSX-KG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM KIÊN THÀNH khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36187 000.00.19.H29-201020-0016 200000371/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẦN SAN THẾ GIỚI MỚI Khẩu trang

Còn hiệu lực

36188 000.00.19.H29-201014-0003 200001921/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Ghim chốt bộ song song

Còn hiệu lực

36189 000.00.19.H29-201014-0004 200001922/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

36190 000.00.10.H31-201001-0001 200000036/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG GẤM KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Còn hiệu lực