STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36181 000.00.19.H26-220412-0005 220001540/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUẤN ANH II

Còn hiệu lực

36182 000.00.19.H26-220409-0012 220001539/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HƯƠNG GIANG 102

Còn hiệu lực

36183 000.00.19.H26-220409-0029 220001538/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HIỀN LINH

Còn hiệu lực

36184 000.00.19.H26-220409-0019 220001537/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

36185 000.00.19.H26-220409-0018 220001536/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIỆT CƯỜNG

Còn hiệu lực

36186 000.00.19.H26-220409-0026 220001534/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG HÀ

Còn hiệu lực

36187 000.00.19.H26-220412-0022 220001535/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUỆ VÂN

Còn hiệu lực

36188 000.00.19.H26-220409-0003 220001533/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH MINH ANH PHARMACY

Còn hiệu lực

36189 000.00.19.H26-220409-0008 220001532/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯỢNG 45

Còn hiệu lực

36190 000.00.19.H26-220409-0021 220001531/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực