STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36191 000.00.19.H26-220506-0016 220001495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bàn mổ thủy lực

Còn hiệu lực

36192 000.00.18.H56-220505-0002 220000113/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NHUNG

Còn hiệu lực

36193 000.00.18.H56-220510-0003 220000112/PCBMB-TH

HẢI HÀ

Còn hiệu lực

36194 000.00.18.H56-220511-0001 220000111/PCBMB-TH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NÔNG CỐNG

Còn hiệu lực

36195 000.00.18.H56-220425-0003 220000006/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH SX VÀ KD THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH ĐỨC Khẩu trang y tế Thành Đức

Còn hiệu lực

36196 000.00.04.G18-220511-0026 220002211/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c (HbA1c)

Còn hiệu lực

36197 000.00.04.G18-220511-0025 220002210/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực

36198 000.00.04.G18-220511-0024 220002209/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

36199 000.00.04.G18-220511-0023 220002208/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng carbon dioxide

Còn hiệu lực

36200 000.00.04.G18-220511-0022 220002207/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực