STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36201 000.00.16.H05-220302-0005 220000025/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC GIA DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

36202 000.00.16.H05-220301-0003 220000024/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Bình rửa mũi xoang kèm gói muối tinh tự pha 2,25g SalineSea

Còn hiệu lực

36203 000.00.16.H05-220301-0002 220000023/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Viên muối tinh tự pha SalineSea

Còn hiệu lực

36204 000.00.10.H55-220303-0003 220000066/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC CƯỜNG ANH

Còn hiệu lực

36205 000.00.04.G18-220303-0012 220001493/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

36206 000.00.19.H26-220302-0075 220000538/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH

Còn hiệu lực

36207 000.00.19.H26-220223-0028 220000645/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE Máy trợ thính

Còn hiệu lực

36208 000.00.19.H26-220228-0042 220000644/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE Máy trợ thính

Còn hiệu lực

36209 000.00.19.H26-220303-0027 220000031/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TUỆ LINH CÔNG NGHỆ CAO Tinh dầu thiên nhiên

Còn hiệu lực

36210 000.00.19.H26-220302-0063 220000536/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MSMEDI VIỆT NAM

Còn hiệu lực