STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36201 000.00.04.G18-220511-0022 220002207/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực

36202 000.00.04.G18-220511-0021 220002206/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng bilirubin

Còn hiệu lực

36203 000.00.04.G18-220511-0020 220002205/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

36204 000.00.04.G18-220511-0019 220002204/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng carbon dioxide

Còn hiệu lực

36205 000.00.04.G18-220511-0018 220002203/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực

36206 000.00.19.H17-220504-0003 220000239/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THE POWER OF LIGHT

Còn hiệu lực

36207 000.00.19.H26-220505-0027 220001579/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL GEL BÔI MẮT

Còn hiệu lực

36208 000.00.19.H26-220505-0012 220001578/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

36209 000.00.19.H26-220510-0014 220001577/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÓA CHẤT VÀ HÓA MỸ PHẨM Ambu bóp bóng

Còn hiệu lực

36210 000.00.04.G18-220510-0021 220002201/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Benzodiazepines

Còn hiệu lực