STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36201 000.00.19.H26-211011-0002 210001856/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC Gạc rơ lưỡi thảo dược Ích Nhi

Còn hiệu lực

36202 000.00.19.H26-211012-0003 210000676/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

36203 000.00.19.H26-211008-0004 210001849/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch súc miệng – họng

Còn hiệu lực

36204 000.00.19.H26-210922-0005 210001838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI VINUMAX

Còn hiệu lực

36205 000.00.19.H26-210929-0016 210001837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy tách chiết acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

36206 000.00.19.H26-211008-0003 210001848/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch súc miệng – họng

Còn hiệu lực

36207 000.00.19.H26-210927-0017 210001839/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

36208 000.00.19.H26-210927-0011 210000667/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

36209 000.00.19.H26-210924-0007 210001840/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm Hóa Chất Môi Trường

Còn hiệu lực

36210 000.00.19.H26-210927-0021 210001841/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm hóa chất thăm dò phản ứng vi sinh vật

Còn hiệu lực