STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36211 000.00.19.H17-220504-0003 220000239/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THE POWER OF LIGHT

Còn hiệu lực

36212 000.00.19.H26-220505-0027 220001579/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL GEL BÔI MẮT

Còn hiệu lực

36213 000.00.19.H26-220505-0012 220001578/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

36214 000.00.19.H26-220510-0014 220001577/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÓA CHẤT VÀ HÓA MỸ PHẨM Ambu bóp bóng

Còn hiệu lực

36215 000.00.04.G18-220510-0021 220002201/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Benzodiazepines

Còn hiệu lực

36216 000.00.19.H29-220509-0050 220001550/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Kim chích máu

Còn hiệu lực

36217 000.00.19.H29-220120-0028 220001073/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

36218 000.00.16.H23-220509-0001 220000101/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EUPHARMA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

36219 000.00.16.H11-220423-0001 220000053/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 668

Còn hiệu lực

36220 000.00.19.H26-220511-0006 220001576/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Mắc cài niềng răng

Còn hiệu lực