STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36231 000.00.19.H26-220224-0049 220000494/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

36232 000.00.19.H26-220224-0047 220000493/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

36233 000.00.19.H26-220224-0042 220000492/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TBYT CỘNG ĐỒNG

Còn hiệu lực

36234 000.00.19.H29-210625-0008 220000390/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Giường bệnh nhân điều khiển điện

Còn hiệu lực

36235 000.00.19.H26-220224-0054 220000617/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Que thử đường huyết

Còn hiệu lực

36236 000.00.19.H26-220224-0043 220000029/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH EUPHAR VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36237 000.00.19.H26-220224-0027 220000491/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC DIỆU THUẦN

Còn hiệu lực

36238 000.00.19.H26-220224-0052 220000616/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

36239 000.00.19.H26-220224-0001 220000615/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT Bộ Xi-lanh tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

36240 000.00.19.H26-220225-0054 220000614/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Máy kéo giãn cột sống lưng, cổ

Còn hiệu lực