STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36261 000.00.48.H41-220301-0007 220000150/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN PHƯỢNG NGUYỆT

Còn hiệu lực

36262 000.00.48.H41-220302-0004 220000149/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TIẾN LAN

Còn hiệu lực

36263 000.00.16.H60-220228-0002 220000004/PCBMB-TQ

NHÀ THUỐC NGUYỄN NAM GIANG

Còn hiệu lực

36264 000.00.16.H02-220302-0007 220000028/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC SỐ 29

Còn hiệu lực

36265 000.00.16.H02-220302-0005 220000027/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC HOÀNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

36266 000.00.19.H29-220302-0047 220000338/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH YẾN NHI

Còn hiệu lực

36267 000.00.16.H02-220302-0009 220000026/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

36268 000.00.16.H02-220302-0004 220000025/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực

36269 000.00.07.H27-220302-0004 220000029/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH

Còn hiệu lực

36270 000.00.07.H27-220302-0002 220000028/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC THÀNH SEN 3 - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH SEN

Còn hiệu lực