STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36261 000.00.19.H26-220511-0001 220001486/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM E&S VIỆT NAM Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

36262 000.00.16.H60-220509-0001 220000045/PCBMB-TQ

QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Còn hiệu lực

36263 000.00.16.H46-220504-0001 220000065/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ NHẬT LỆ

Còn hiệu lực

36264 000.00.17.H58-220507-0003 220000039/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI TIỀN GIANG - NHÀ THUỐC AN KHANG TIỀN GIANG SỐ 10

Còn hiệu lực

36265 000.00.17.H58-220507-0002 220000038/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI TIỀN GIANG - NHÀ THUỐC AN KHANG TIỀN GIANG SỐ 9

Còn hiệu lực

36266 000.00.17.H58-220507-0001 220000037/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI TIỀN GIANG - NHÀ THUỐC AN KHANG TIỀN GIANG SỐ 11

Còn hiệu lực

36267 000.00.17.H58-220425-0001 220000036/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 681

Còn hiệu lực

36268 000.00.17.H58-220420-0003 220000035/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1201

Còn hiệu lực

36269 000.00.17.H58-220420-0002 220000034/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1340

Còn hiệu lực

36270 000.00.17.H58-220420-0001 220000033/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1171

Còn hiệu lực