STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36271 000.00.19.H26-220408-0079 220001554/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯƠNG THỊ NHẠN

Còn hiệu lực

36272 000.00.19.H26-220408-0053 220001553/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99

Còn hiệu lực

36273 000.00.19.H26-220411-0006 220001552/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO PHÚC II

Còn hiệu lực

36274 000.00.19.H26-220409-0014 220001551/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH ĐỨC PHARMA

Còn hiệu lực

36275 000.00.19.H26-220409-0022 220001550/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LINH SƠN

Còn hiệu lực

36276 000.00.19.H26-220409-0016 220001549/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HƯNG NGUYỆT

Còn hiệu lực

36277 000.00.19.H26-220411-0004 220001548/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÙNG LỘC

Còn hiệu lực

36278 000.00.19.H26-220408-0070 220001277/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

36279 000.00.18.H24-220415-0002 220000137/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 303A

Còn hiệu lực

36280 000.00.18.H24-220415-0001 220000136/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 303

Còn hiệu lực