STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36281 000.00.19.H29-220303-0004 220000679/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Kim bơm súc rửa

Còn hiệu lực

36282 000.00.19.H29-220316-0015 220001034/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Dụng cụ dùng trong dịch kính võng mạc

Còn hiệu lực

36283 000.00.19.H29-220324-0015 220001033/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Kim hút rửa

Còn hiệu lực

36284 000.00.09.H61-220326-0001 220000013/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 3

Còn hiệu lực

36285 000.00.19.H29-220330-0019 220000678/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36286 000.00.09.H61-220324-0001 220000012/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 2

Còn hiệu lực

36287 000.00.04.G18-220316-0002 220001856/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dao trích đĩa đệm

Còn hiệu lực

36288 000.00.16.H10-220331-0001 220000013/PCBMB-BP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

36289 000.00.19.H26-220331-0016 220000958/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGUYỄN TUÂN

Còn hiệu lực

36290 000.00.19.H26-220331-0018 220000957/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHÚC THÁI

Còn hiệu lực