STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36291 000.00.04.G18-220228-0012 220001431/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Tủ nuôi cấy phôi tích hợp hệ thống quan sát liên tục

Còn hiệu lực

36292 000.00.48.H41-220227-0005 220000134/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ PHÚC ĐỨC

Còn hiệu lực

36293 000.00.48.H41-220227-0006 220000133/PCBMB-NA

QUẦY CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ PHÚC ĐỨC

Còn hiệu lực

36294 000.00.48.H41-220227-0001 220000132/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC TƯ NHÂN TÁM LINH

Còn hiệu lực

36295 000.00.48.H41-220226-0003 220000131/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGUYỆT GIAI 2

Còn hiệu lực

36296 000.00.48.H41-220227-0002 220000130/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36297 000.00.48.H41-220225-0012 220000129/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TRUNG TÂM

Còn hiệu lực

36298 000.00.19.H26-220223-0007 220000643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HK SUN XỊT HỌNG, MŨI, TAI XUYÊN TÂM LIÊN HKSUN

Còn hiệu lực

36299 000.00.18.H20-220221-0003 220000002/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Hỗn hợp rửa mũi xoang DOPACOOL PLUS

Còn hiệu lực

36300 000.00.18.H20-220221-0002 220000001/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Hỗn hợp rửa mũi DOPACOOL

Còn hiệu lực