STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36301 000.00.17.H62-220510-0001 220000003/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP GREEN HEALTHY Cồn y tế

Còn hiệu lực

36302 000.00.17.H62-220429-0002 220000065/PCBMB-VP

TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH

Còn hiệu lực

36303 000.00.19.H26-220510-0002 220001482/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE GEL BÔI NGOÀI DA JAS FILLER MASK

Còn hiệu lực

36304 000.00.19.H26-220509-0004 220001481/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR XỊT NGOÀI DA CỐT LINH NAM VIỆT

Còn hiệu lực

36305 000.00.04.G18-220509-0011 220002193/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgA kháng ß2GP1

Còn hiệu lực

36306 000.00.19.H17-220428-0001 220000237/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH AMV DIAGNOSTIC

Còn hiệu lực

36307 000.00.19.H29-220412-0029 220001521/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Que thử phân tích sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

36308 000.00.19.H29-220506-0020 220001012/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Ngáng miệng

Còn hiệu lực

36309 000.00.19.H29-220428-0030 220001520/PCBB-HCM

CÔNC TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PDENT Phụ kiện trụ phục hình

Còn hiệu lực

36310 000.00.19.H29-220509-0029 220001519/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực