STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36301 19008639/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100384ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu

Còn hiệu lực

36302 17003509/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100381ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng methadone

Còn hiệu lực

36303 18006277/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100378ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng calprotectin

Còn hiệu lực

36304 17003693/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100372ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

36305 18006375/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100389ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

36306 19008555/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100385ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu

Còn hiệu lực

36307 17005324/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100379ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng đánh giá mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và tán huyết

Còn hiệu lực

36308 17003295/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100373ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học

Còn hiệu lực

36309 20011467/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100390ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải trong xét nghiệm định lượng acid folic

Còn hiệu lực

36310 17005323/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100374ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin

Còn hiệu lực