STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36311 000.00.19.H29-220507-0004 220001506/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo nhĩ lượng

Còn hiệu lực

36312 000.00.19.H29-220507-0012 220001505/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

36313 000.00.19.H29-220507-0011 220001504/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

36314 000.00.19.H29-220426-0017 220001503/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Hệ thống cấy ghép Implant MagiCore

Còn hiệu lực

36315 000.00.19.H29-220426-0009 220001009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

36316 000.00.19.H29-220505-0035 220001070/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 105

Còn hiệu lực

36317 000.00.19.H29-220505-0034 220001069/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 106

Còn hiệu lực

36318 000.00.19.H29-220505-0033 220001068/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 107

Còn hiệu lực

36319 000.00.19.H29-220505-0032 220001067/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 104

Còn hiệu lực

36320 000.00.19.H29-220505-0031 220001066/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 88

Còn hiệu lực