STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36311 000.00.48.H41-220322-0001 220000226/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KHUYÊN

Còn hiệu lực

36312 000.00.04.G18-220317-0001 220001783/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Thuốc thử chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

36313 000.00.48.H41-220327-0001 220000225/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CƯỜNG THÚY

Còn hiệu lực

36314 000.00.04.G18-220324-0003 220001782/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng G6PDH

Còn hiệu lực

36315 000.00.04.G18-220324-0002 220001781/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng G6PDH

Còn hiệu lực

36316 000.00.19.H29-210628-0019 220000627/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đường vận chuyển

Còn hiệu lực

36317 000.00.19.H26-220216-0024 220000066/PCBMB-BV

CÔNG TY TNHH GODITA

Còn hiệu lực

36318 000.00.10.H55-220326-0004 220000146/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HUYỀN LINH

Còn hiệu lực

36319 000.00.10.H55-220326-0003 220000007/PCBB-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Kim lèn côn dọc

Còn hiệu lực

36320 000.00.10.H55-220326-0001 220000006/PCBB-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Trâm gai

Còn hiệu lực