STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36321 000.00.31.H36-220513-0001 220000127/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC MINH HẢI

Còn hiệu lực

36322 000.00.17.H09-220505-0004 220000074/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1403

Còn hiệu lực

36323 000.00.17.H09-220505-0003 220000073/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 987

Còn hiệu lực

36324 000.00.17.H09-220505-0002 220000072/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1386

Còn hiệu lực

36325 000.00.19.H29-220429-0025 220001627/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Máy làm mát da

Còn hiệu lực

36326 000.00.19.H26-220516-0010 220001538/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASTAR PHARMA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36327 000.00.19.H26-220422-0008 220000076/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GOCIRCLE Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng;

Còn hiệu lực

36328 000.00.19.H26-220509-0049 220001657/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HANAVINA Đai quấn nhiệt giả da Carering

Còn hiệu lực

36329 000.00.19.H26-220423-0005 220000075/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

36330 000.00.19.H26-220509-0022 220001656/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Dây dẫn lưu nước tiểu

Còn hiệu lực