STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36331 000.00.04.G18-210521-00002 21000229/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

36332 000.00.04.G18-210615-00001 21000228/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

36333 000.00.04.G18-210714-0011 210112GPNK/BYT-TB-CT

SEKI RIONA Kính áp tròng (loại cận thị)

Còn hiệu lực

36334 000.00.17.H13-210708-0001 210000010/PCBMB-CT

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA CẦN THƠ

Còn hiệu lực

36335 000.00.16.H23-210706-0001 210000037/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Mũ phẫu thuật

Còn hiệu lực

36336 000.00.16.H23-210706-0002 210000038/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Bao giày phòng sạch/Bao giày phẫu thuật

Còn hiệu lực

36337 000.00.16.H23-210706-0003 210000039/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Bộ khăn mổ phẫu thuật

Còn hiệu lực

36338 000.00.17.H62-210701-0001 210000003/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH DOVI MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36339 000.00.25.H47-210624-0001 210000005/PCBA-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ VĂN QUẢNG NAM Khẩu trang y tế Levati 4U

Còn hiệu lực

36340 000.00.25.H47-210624-0002 210000006/PCBA-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ VĂN QUẢNG NAM Khẩu trang y tế Lavati Pro

Còn hiệu lực