STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36331 000.00.19.H29-220331-0021 220001131/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Máy bơm hút/tưới rửa dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

36332 000.00.19.H29-220330-0041 220001130/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Các loại dây dẫn khí, dung dịch và phụ kiện dùng nhiều lần trong phẫu nội soi

Còn hiệu lực

36333 000.00.16.H25-220407-0001 220000002/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực

36334 000.00.16.H25-220407-0002 220000001/PCBSX-HNa

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN THU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36335 000.00.16.H25-220406-0001 220000010/PCBMB-HNa

QUẦY THUỐC LINH

Còn hiệu lực

36336 000.00.19.H29-220329-0007 220000693/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUANG ANH

Còn hiệu lực

36337 000.00.19.H29-220408-0045 220000773/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Đèn Soi Ven và Phụ Kiện Kèm Theo

Còn hiệu lực

36338 000.00.19.H29-220413-0016 220001129/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT Trung tâm khí Oxy và phụ kiện

Còn hiệu lực

36339 000.00.16.H10-220413-0001 220000019/PCBMB-BP

QUẦY THUỐC LIÊN CHÂU

Còn hiệu lực

36340 000.00.16.H60-220405-0001 220000031/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU HÀ

Còn hiệu lực