STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36361 000.00.19.H26-220413-0041 220001254/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch khí dung

Còn hiệu lực

36362 000.00.19.H26-220413-0028 220001520/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36363 000.00.04.G18-220414-0014 220002002/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới

Còn hiệu lực

36364 000.00.04.G18-220413-0015 220002001/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định danh vi khuẩn

Còn hiệu lực

36365 000.00.04.G18-220414-0009 220002000/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy điều trị sóng ngắn

Còn hiệu lực

36366 000.00.18.H56-220412-0010 220000084/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC MINH TÍN

Còn hiệu lực

36367 000.00.18.H56-220413-0007 220000083/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC MINH TÍN 2

Còn hiệu lực

36368 000.00.18.H56-220412-0004 220000082/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC XUÂN QUÝ

Còn hiệu lực

36369 000.00.18.H56-220412-0002 220000081/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC TOÀN NGHĨA

Còn hiệu lực

36370 000.00.19.H29-211207-0012 220000701/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực