STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36361 000.00.19.H26-210630-0003 210000052/PCBSX-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG THÁI Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%,

Còn hiệu lực

36362 000.00.19.H26-210701-0013 210000951/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y Tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

36363 000.00.19.H26-210702-0010 210000952/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG KHẨU TRANG Y TẾ HL MASK

Còn hiệu lực

36364 000.00.19.H26-210706-0002 210000249/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ ATI

Còn hiệu lực

36365 000.00.19.H26-210705-0006 210000250/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG THÁI AN

Còn hiệu lực

36366 000.00.19.H26-210708-0011 210000954/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM Bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch MODA3000

Còn hiệu lực

36367 000.00.19.H26-210701-0016 210000251/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC TUẤN PHONG

Còn hiệu lực

36368 000.00.19.H26-210707-0011 210000252/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NAM HẢI

Còn hiệu lực

36369 000.00.19.H26-210708-0023 210000253/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SENIX

Còn hiệu lực

36370 000.00.19.H26-210705-0002 210000254/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT

Còn hiệu lực