STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36361 000.00.19.H29-200504-0036 200000904/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

36362 000.00.19.H29-200504-0009 200000905/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36363 000.00.19.H29-200504-0008 200000906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36364 000.00.19.H29-200504-0046 200000907/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36365 000.00.19.H29-200504-0044 200000908/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36366 000.00.19.H29-200504-0043 200000909/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36367 000.00.19.H29-200504-0042 200000910/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

36368 000.00.19.H26-200522-0009 200000977/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Giường bệnh nhân tay quay và phụ kiện

Còn hiệu lực

36369 000.00.19.H26-200522-0021 200000978/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Khẩu trang y tế (Face mask medical)

Còn hiệu lực

36370 000.00.10.H55-200519-0001 200000005/PCBA-TNg

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU QUỲNH An Cốt YDT

Còn hiệu lực