STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36391 000.00.19.H26-220223-0020 220000593/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Bộ dẫn lưu bàng quang qua da

Còn hiệu lực

36392 000.00.18.H24-220301-0002 220000066/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC BA CHI

Còn hiệu lực

36393 000.00.19.H26-220215-0014 220000592/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Bóng nong thực quản

Còn hiệu lực

36394 000.00.19.H26-220221-0025 220000591/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Bóng nong tán sỏi thận – tiết niệu

Còn hiệu lực

36395 000.00.18.H24-220301-0001 220000065/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC HƯƠNG LÊ

Còn hiệu lực

36396 000.00.19.H26-220221-0028 220000590/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Dây dẫn đường tiết niệu

Còn hiệu lực

36397 000.00.19.H26-220221-0026 220000589/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Ống đỡ nội soi niệu quản ống mềm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

36398 000.00.19.H26-220222-0019 220000588/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy siêu âm trị liệu (Máy điều trị bằng sóng siêu âm)

Còn hiệu lực

36399 000.00.19.H26-220221-0013 220000674/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

36400 000.00.19.H26-220301-0003 220000673/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM DƯỢC XANH Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực