STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36401 000.00.04.G18-220301-0004 220001460/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G-6-PDH 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

36402 000.00.04.G18-220301-0006 220001459/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

36403 000.00.04.G18-211223-0005 220001458/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia

Còn hiệu lực

36404 000.00.04.G18-220301-0008 220001457/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 51 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

36405 000.00.19.H26-220223-0045 220000450/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN VIỆT VISATECH

Còn hiệu lực

36406 000.00.19.H26-220210-0034 220000587/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm HbA1c

Còn hiệu lực

36407 000.00.04.G18-220301-0011 220001456/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 42 thông số xét nghiệm sinh hoá 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

36408 000.00.19.H26-220228-0054 220000672/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DENISON XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36409 000.00.04.G18-220225-0018 220001455/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

36410 000.00.04.G18-220301-0012 220001454/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MỸ Máy chụp bản đồ giác mạc

Còn hiệu lực