STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36421 000.00.20.H63-200515-0001 200000003/PCBA-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang Y tế 4 lớp Juliet Rose

Còn hiệu lực

36422 000.00.20.H63-200515-0002 200000004/PCBA-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang Y tế 3 lớp Purple Rose

Còn hiệu lực

36423 000.00.18.H20-200526-0001 200000012/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

36424 000.00.16.H05-200520-0003 200000052/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN T&D GROUP VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36425 000.00.16.H05-200527-0002 200000060/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Nước súc họng Cleanday

Còn hiệu lực

36426 000.00.17.H54-200520-0001 200000005/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DỆT TÂN PHƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36427 000.00.16.H23-200527-0001 200000024/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Nước muối sinh lý 0.9%

Còn hiệu lực

36428 19000742/HSCBSX-BD 200000024/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH IRIS SYNTHELABO miếng dán giữ nhiệt,Ống hít mũi,Dung dịch nước muối xịt mũi,dụng cụ bôi trĩ.băng y tế cá nhân,nước mắt nhân tạo,gel bôi trơn, miếng dán hạ sốt,

Còn hiệu lực

36429 000.00.17.H09-200527-0001 200000060/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36430 000.00.19.H29-200515-0002 200000812/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU BĂNG KEO CUỘN CO GIÃN

Còn hiệu lực