STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36421 000.00.19.H26-220126-0022 220000663/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Kìm gắp dị vật

Còn hiệu lực

36422 000.00.19.H26-220126-0032 220000662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Rọ lấy dị vật

Còn hiệu lực

36423 000.00.17.H09-220224-0001 220000003/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

36424 000.00.48.H41-220301-0002 220000139/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC VINH TÂN

Còn hiệu lực

36425 000.00.48.H41-220226-0001 220000138/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GIA HƯNG NA

Còn hiệu lực

36426 000.00.16.H34-220224-0001 220000010/PCBMB-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 537

Còn hiệu lực

36427 000.00.04.G18-211214-0036 220280GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36428 000.00.04.G18-220127-0019 220279GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y TẾ HÀO HÙNG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36429 000.00.04.G18-220212-0001 220278GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36430 000.00.04.G18-220126-0031 220277GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Sars-CoV-2

Còn hiệu lực