STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36421 000.00.19.H29-220404-0032 220001141/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Ống thông dẫn lưu có khóa Pigtail

Còn hiệu lực

36422 000.00.19.H29-220325-0014 220000816/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÊ ĐI CA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36423 000.00.19.H29-220404-0003 220000815/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG DK MED NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

36424 000.00.19.H29-220404-0006 220001140/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Thiết bị hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

36425 000.00.19.H29-220413-0067 220001139/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Kim chích máu

Còn hiệu lực

36426 000.00.19.H29-220413-0061 220001138/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Bộ theo dõi đường huyết

Còn hiệu lực

36427 000.00.19.H29-220406-0009 220001137/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM KIM TIÊM DÙNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

36428 000.00.19.H29-220401-0009 220000699/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EUTICAL

Còn hiệu lực

36429 000.00.19.H29-220402-0019 220000698/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PI MEDICAL

Còn hiệu lực

36430 000.00.04.G18-220414-0003 220001999/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Mũi khoan

Còn hiệu lực