STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36451 000.00.19.H26-210312-0003 210000305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Đèn soi ven Neoglo/sleeves

Còn hiệu lực

36452 000.00.19.H26-210313-0001 210000306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Giường y tế

Còn hiệu lực

36453 000.00.19.H26-210312-0001 210000307/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Dụng cụ giữ ống đặt nội khí quản Neo Bar

Còn hiệu lực

36454 000.00.19.H26-210312-0004 210000308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng giữ ống thông rốn Neo bridge

Còn hiệu lực

36455 000.00.19.H26-210312-0005 210000309/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Dụng cụ đỡ thiết bị tiện ích Neohug

Còn hiệu lực

36456 000.00.19.H26-210312-0006 210000310/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Quai đeo giữ cằm Chinstrap

Còn hiệu lực

36457 000.00.19.H26-210312-0007 210000311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Ống hút dịch mũi và miệng LITTLESUCKER

Còn hiệu lực

36458 000.00.19.H26-210312-0008 210000312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng dán điện cực -Neolead

Còn hiệu lực

36459 000.00.19.H26-210315-0007 210000313/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

36460 000.00.19.H26-210315-0006 210000314/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực