STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36461 000.00.17.H39-210608-0001 210000025/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN EUVIPHARM Khẩu trang y tế JW CHOONGWAE PHARMA YELLOWDUST QUARANTINE MASK (KF94)(LARGE)(WHITE)

Còn hiệu lực

36462 000.00.17.H39-210629-0001 210000023/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔ MINH TÂM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36463 000.00.10.H31-210611-0001 210000005/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH Băng, Gạc y tế

Còn hiệu lực

36464 000.00.19.H29-210629-0001 210000483/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SUN MASK Khẩu trang y tế - Sun Mask ( Medical Face Mask - Sun Mask )

Còn hiệu lực

36465 000.00.19.H29-210624-0006 210000484/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Latex không bột

Còn hiệu lực

36466 000.00.19.H29-210616-0007 210000087/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM H&D

Còn hiệu lực

36467 000.00.19.H29-210624-0005 210000485/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Latex không bột

Còn hiệu lực

36468 000.00.10.H31-210526-0001 210000006/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DPHARM Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

36469 000.00.10.H31-210518-0001 210000008/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Súc miệng họng

Còn hiệu lực

36470 000.00.48.H41-210705-0002 210000001/PCBSX-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực