STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36461 000.00.19.H26-220407-0050 220001467/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MẠNH PHONG 6

Còn hiệu lực

36462 000.00.19.H26-220406-0062 220001466/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 112 GIÁP BÁT

Còn hiệu lực

36463 000.00.19.H26-220407-0049 220000056/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM Hệ thống xử lý nước tinh khiết R.O cấp cho chạy thận nhân tạo, rửa màng lọc thận và các trị liệu liên quan

Còn hiệu lực

36464 000.00.19.H26-220407-0048 220001465/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHÚC AN

Còn hiệu lực

36465 000.00.19.H26-220407-0046 220001464/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TÂN TÂY ĐÔ

Còn hiệu lực

36466 000.00.19.H26-220407-0042 220001463/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG HOA

Còn hiệu lực

36467 000.00.18.H56-220413-0010 220000079/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH.KGPHARMA.COM.VN

Còn hiệu lực

36468 000.00.17.H39-220413-0005 220000036/PCBMB-LA

NHÀ THUỐC TÂY VÂN ĐỨC

Còn hiệu lực

36469 000.00.17.H39-220413-0002 220000035/PCBMB-LA

NHÀ THUỐC BẠCH YẾN

Còn hiệu lực

36470 000.00.17.H39-220412-0008 220000034/PCBMB-LA

NHÀ THUỐC BẠCH YẾN 3

Còn hiệu lực