STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36471 000.00.19.H26-220224-0005 220000700/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN Búa phản xạ

Còn hiệu lực

36472 000.00.19.H26-220224-0013 220000699/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

36473 000.00.19.H26-220224-0014 220000698/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN Ống nghe y tế

Còn hiệu lực

36474 000.00.19.H26-220225-0033 220000697/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC FAMIN XỊT HỌNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

36475 000.00.19.H26-220225-0036 220000696/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC FAMIN XỊT MŨI THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

36476 000.00.19.H26-220225-0025 220000695/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH Xịt họng Keo ong Xuyên tâm liên Cây lược vàng

Còn hiệu lực

36477 000.00.48.H41-220301-0001 220000144/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN ĐỊNH

Còn hiệu lực

36478 000.00.10.H55-220207-0001 220000002/PCBB-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

36479 000.00.19.H26-220224-0057 220000694/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý Cồn y tế

Còn hiệu lực

36480 000.00.10.H55-220301-0004 220000055/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HỮU YẾN.

Còn hiệu lực