STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36491 000.00.19.H26-220221-0016 220000690/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM Bộ trộn và phân phối xi măng xương

Còn hiệu lực

36492 000.00.19.H26-220223-0024 220000601/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Máy làm ấm máu và dịch truyền

Còn hiệu lực

36493 000.00.19.H26-220224-0006 220000688/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

36494 000.00.19.H26-220224-0008 220000687/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

36495 000.00.19.H26-220224-0015 220000686/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Sio ho

Còn hiệu lực

36496 000.00.19.H26-220223-0035 220000685/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Xịt họng

Còn hiệu lực

36497 000.00.16.H25-220302-0001 220000002/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước muối đa năng

Còn hiệu lực

36498 000.00.04.G18-220302-0012 220001468/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Viên nén hai lớp

Còn hiệu lực

36499 000.00.10.H37-220301-0005 220000021/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ III

Còn hiệu lực

36500 000.00.10.H37-220301-0004 220000020/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ II

Còn hiệu lực