STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36491 000.00.19.H26-210503-0003 210000902/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

36492 000.00.19.H26-210503-0005 210000903/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ cố định, định hướng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

36493 000.00.19.H26-210623-0007 210000904/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

36494 000.00.19.H26-210622-0009 210000231/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36495 000.00.19.H26-210608-0006 210000232/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

36496 000.00.19.H26-210611-0006 210000233/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CULLINAN

Còn hiệu lực

36497 000.00.19.H26-210625-0004 210000234/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (HAPHARCO)

Còn hiệu lực

36498 000.00.19.H26-210624-0005 210000905/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Nước súc miệng

Còn hiệu lực

36499 000.00.19.H26-210625-0011 210000906/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

36500 000.00.19.H26-210626-0001 210000907/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Bao giày phòng dịch

Còn hiệu lực