STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36501 000.00.04.G18-220412-0024 220001982/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay thử định tính kháng nguyên Rotavirus và Adenovirus

Còn hiệu lực

36502 000.00.19.H29-220330-0014 220000668/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 362

Còn hiệu lực

36503 000.00.19.H29-220405-0071 220000667/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 725

Còn hiệu lực

36504 000.00.19.H15-220406-0001 220000039/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN KIM CÚC

Còn hiệu lực

36505 000.00.19.H15-220405-0001 220000038/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1114

Còn hiệu lực

36506 000.00.19.H15-220404-0004 220000037/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1165

Còn hiệu lực

36507 000.00.19.H29-220330-0021 220000666/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 87

Còn hiệu lực

36508 000.00.19.H15-220404-0003 220000036/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC CƯỜNG DIỄM

Còn hiệu lực

36509 000.00.19.H29-220330-0020 220000665/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 438

Còn hiệu lực

36510 000.00.19.H15-220404-0002 220000035/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1136

Còn hiệu lực