STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36501 000.00.19.H26-210625-0017 210000908/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

36502 000.00.19.H26-210416-0002 210000235/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 186

Còn hiệu lực

36503 000.00.19.H26-210628-0004 210000236/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THÀNH

Còn hiệu lực

36504 000.00.19.H26-210628-0002 210000237/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT

Còn hiệu lực

36505 000.00.19.H26-210626-0003 210000909/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

36506 000.00.19.H26-210626-0004 210000910/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

36507 000.00.19.H26-210625-0013 210000239/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM ĐẠI PHÁT

Còn hiệu lực

36508 000.00.19.H26-210629-0001 210000911/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

36509 000.00.19.H26-210629-0019 210000912/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ trang phục phòng, chống dịch (mũ, áo liền quần + bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế, kính bảo hộ)

Còn hiệu lực

36510 000.00.19.H26-210629-0018 210000913/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bộ trang phục phòng, chống dịch (mũ, áo liền quần + bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế, kính bảo hộ)

Còn hiệu lực