STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36511 000.00.19.H29-220315-0036 220000999/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG BỘ KẾT NỐI MANIFOLD

Còn hiệu lực

36512 000.00.19.H29-220320-0008 220000998/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HẢI Bộ kit dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

36513 000.00.19.H29-220320-0009 220000997/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HẢI Bộ kit dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

36514 000.00.25.H47-220325-0001 220000061/PCBMB-QNa

QUẦY THUỐC THANH VÂN

Còn hiệu lực

36515 000.00.25.H47-220318-0001 220000002/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH AN VẠN ĐẠI KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36516 000.00.25.H47-220315-0001 220000060/PCBMB-QNa

CỬA HÀNG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ NHẤT TÍN

Còn hiệu lực

36517 000.00.25.H47-220316-0002 220000059/PCBMB-QNa

TRUNG TÂM THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

36518 000.00.25.H47-220323-0002 220000058/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH XANH

Còn hiệu lực

36519 000.00.25.H47-220323-0001 220000057/PCBMB-QNa

QUẦY THUỐC BÍCH TIÊN

Còn hiệu lực

36520 000.00.19.H29-220322-0029 220000996/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực