STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36511 000.00.19.H26-210630-0001 210000917/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH Y TẾ

Còn hiệu lực

36512 000.00.19.H26-210622-0001 210000918/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi Nebusal spray 0,9%

Còn hiệu lực

36513 000.00.19.H26-210701-0017 210000919/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

36514 000.00.19.H26-210628-0005 210000920/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Bàn mổ thủy lực và phụ kiện

Còn hiệu lực

36515 000.00.19.H26-210624-0013 210000921/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Túi Ép tiệt trùng

Còn hiệu lực

36516 000.00.19.H26-210624-0014 210000240/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG

Còn hiệu lực

36517 000.00.19.H29-210316-0012 210000476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

36518 000.00.19.H29-201107-0001 210000086/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÂN KHOA

Còn hiệu lực

36519 000.00.07.H27-210621-0001 210000001/PCBMB-HT

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU VN

Còn hiệu lực

36520 000.00.16.H23-210623-0001 210000013/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Bộ quần áo phẫu thuật

Còn hiệu lực