STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36521 000.00.19.H26-220221-0020 220000604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt họng

Còn hiệu lực

36522 000.00.19.H17-220223-0006 220000039/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHƯỚC NHÂN 2

Còn hiệu lực

36523 000.00.19.H26-220221-0007 220000561/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Túi truyền áp lực cao 500ml

Còn hiệu lực

36524 000.00.19.H26-220221-0005 220000560/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Phin lọc máy thở

Còn hiệu lực

36525 000.00.19.H26-220208-0012 220000559/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ECOMED Bơm tiêm nhựa

Còn hiệu lực

36526 000.00.19.H26-220218-0009 220000558/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

36527 000.00.19.H26-220217-0030 220000415/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MG PHARMA

Còn hiệu lực

36528 000.00.04.G18-220224-0022 220001409/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Kim chọc khoan thân sống

Còn hiệu lực

36529 000.00.19.H26-220221-0017 220000557/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN Máy trợ thính

Còn hiệu lực

36530 000.00.04.G18-220215-0012 220001408/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây nối hoàn lưu chữ Y

Còn hiệu lực