STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36531 000.00.19.H29-210524-0003 210000039/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM Nước muối súc miệng

Còn hiệu lực

36532 000.00.04.G18-210622-00002 21000222/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, không tiêu Non-absorbable Synthetic Surgical Suture

Còn hiệu lực

36533 000.00.04.G18-210622-00003 21000221/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu Absorbable Synthetic Surgical Suture

Còn hiệu lực

36534 000.00.04.G18-210607-00003 21000220/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I Reagent Kit)

Còn hiệu lực

36535 000.00.04.G18-210602-0017 210099GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B

Còn hiệu lực

36536 000.00.04.G18-210614-0033 210098GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36537 000.00.04.G18-210614-0011 210097GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên virut SARS - CoV 2

Còn hiệu lực

36538 000.00.04.G18-210603-0001 210096GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36539 000.00.04.G18-210602-0012 210095GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Thuốc thử ELISA xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36540 000.00.04.G18-210616-0025 210094GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực