STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36551 000.00.19.H29-220324-0010 220000634/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 112

Còn hiệu lực

36552 000.00.19.H26-220406-0049 220001458/PCBMB-HN

THIẾT BỊ Y TẾ LONG BIÊN

Còn hiệu lực

36553 000.00.19.H26-220406-0054 220001457/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG PHƯỚC

Còn hiệu lực

36554 000.00.19.H29-220324-0009 220000633/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 106

Còn hiệu lực

36555 000.00.19.H29-220323-0034 220000632/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 101

Còn hiệu lực

36556 000.00.19.H26-220405-0079 220001227/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG KHẨU TRANG Y TẾ NANOCARE

Còn hiệu lực

36557 000.00.19.H26-220401-0142 220001208/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Hệ thống bơm xi măng cột sống có bóng

Còn hiệu lực

36558 000.00.19.H26-220401-0143 220001207/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Hệ thống bơm xi măng cột sống

Còn hiệu lực

36559 000.00.19.H29-220308-0002 220000631/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 127

Còn hiệu lực

36560 000.00.19.H26-220406-0029 220000054/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DP THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN GREEN PHAR Trang thiết bị y tế dạng dung dịch, kem, gel dùng ngoài da

Còn hiệu lực