STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36551 000.00.04.G18-210416-0002 210000022/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP

Còn hiệu lực

36552 000.00.19.H26-200703-0013 210000045/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Dung dịch, xịt tai, mũi, họng, súc miệng

Còn hiệu lực

36553 000.00.19.H26-210505-0001 210000881/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

36554 000.00.19.H26-210602-0023 210000882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất chiết tách dùng cho máy phân tích PCR

Còn hiệu lực

36555 000.00.19.H26-210609-0005 210000224/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ MENHEALTH

Còn hiệu lực

36556 000.00.19.H26-210610-0004 210000883/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM Chỉ thị kiểm soát

Còn hiệu lực

36557 000.00.19.H26-210616-0006 210000225/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ THƯ

Còn hiệu lực

36558 000.00.19.H26-210608-0004 210000046/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Giường y tế

Còn hiệu lực

36559 000.00.19.H26-210622-0003 210000884/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOREA - GREENLIFE NƯỚC MUỐI SINH LÝ 0.9%

Còn hiệu lực

36560 000.00.19.H26-210622-0002 210000885/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG DUNG DỊCH XỊT MŨI, HỌNG - VA DR HƯƠNG

Còn hiệu lực