STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36571 000.00.04.G18-220408-0033 220001984/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Ống dẫn động mạch

Còn hiệu lực

36572 000.00.04.G18-220412-0022 220001983/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử huyết học dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

36573 000.00.17.H62-220405-0003 220000057/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC GPP SỐ 03

Còn hiệu lực

36574 000.00.19.H26-220412-0029 220001232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ I-SUN PHARMA VIỆT NAM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

36575 000.00.19.H29-220330-0050 220000678/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 444

Còn hiệu lực

36576 000.00.19.H29-220402-0014 220000677/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 426

Còn hiệu lực

36577 000.00.19.H29-220402-0013 220000676/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 418

Còn hiệu lực

36578 000.00.19.H29-220401-0029 220000675/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 413

Còn hiệu lực

36579 000.00.19.H29-220401-0036 220000674/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 407

Còn hiệu lực

36580 000.00.19.H29-220403-0007 220000673/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 404

Còn hiệu lực