STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36581 000.00.19.H26-200915-0005 200001678/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn mổ

Còn hiệu lực

36582 000.00.19.H26-200917-0001 200001679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DENKO VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36583 000.00.19.H26-200916-0011 200001680/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ khung cố định đầu (Khung gá sọ)

Còn hiệu lực

36584 000.00.19.H26-200917-0011 200001681/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA Đèn mổ, đèn khám (treo trần, gắn tường, di động)

Còn hiệu lực

36585 000.00.19.H26-200917-0008 200001682/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH MẮT VIỆT PHÁP Tròng kính quang học bằng nhựa cận, viễn, loạn 1.56/1.60/1.67/1.71/1.74

Còn hiệu lực

36586 000.00.03.H50-200923-0001 200000003/PCBMB-QT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HOA

Còn hiệu lực

36587 000.00.12.H19-200906-0002 200000053/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI ÁO CHOÀNG Y TẾ CẤP 1/ MEDICAL GOWN LEVEL 1

Còn hiệu lực

36588 000.00.12.H19-200906-0003 200000054/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI ÁO CHOÀNG Y TẾ CẤP 2 / MEDICAL GOWN LEVEL 2

Còn hiệu lực

36589 000.00.12.H19-200906-0005 200000055/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI BỘ ĐỒ BẢO HỘ Y TẾ CẤP 3/ LEVEL 3 - MEDICAL PROTECTIVE CLOTHING

Còn hiệu lực

36590 000.00.16.H11-200922-0001 200000003/PCBA-BT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH HẢI BÌNH THUẬN KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực