STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36581 000.00.19.H29-220428-0007 220001480/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Máy nén ép trị liệu

Còn hiệu lực

36582 000.00.19.H29-220502-0004 220001479/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

36583 000.00.19.H29-220502-0003 220001478/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

36584 000.00.19.H29-220502-0002 220001477/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

36585 000.00.19.H29-220502-0001 220001476/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

36586 000.00.07.H28-220427-0002 220000002/PCBSX-HB

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG Nước muối điện phân

Còn hiệu lực

36587 000.00.07.H28-220427-0001 220000001/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO GIA Sản xuất chế phẩm dung dịch Natriclorid (nước muối sinh lý, nước muối ưu trương)

Còn hiệu lực

36588 000.00.19.H26-220505-0014 220001501/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

36589 000.00.19.H26-220504-0027 220001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

36590 000.00.19.H26-220504-0026 220001440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Phòng đo thính lực

Còn hiệu lực