STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36581 20013597/HSCBA-HCM 200000188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực

36582 20013603/HSCBA-HCM 200000189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Refractor Head

Còn hiệu lực

36583 20013604/HSCBA-HCM 200000190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Màn hình Kỹ thuật số cho biểu đồ hình ảnh rõ nét

Còn hiệu lực

36584 20013611/HSCBA-HCM 200000191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SV HEALTHCARE Xịt mũi Nasaleze

Còn hiệu lực

36585 20013616/HSCBA-HCM 200000192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Máy scan trong miệng

Còn hiệu lực

36586 20013614/HSCBA-HCM 200000193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM BÁCH QUANG Họ dụng cụ soi góc tiền phòng

Còn hiệu lực

36587 20013613/HSCBA-HCM 200000194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Thiết bị chẩn đoán hình ảnh trong miệng

Còn hiệu lực

36588 20013601/HSCBA-HCM 200000195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LIVE ITALIAN LUXUY KHAY CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

36589 20003333/HSCBSX-HCM 200000007/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH Dung dịch mũi, xoang SHISAF

Còn hiệu lực

36590 20009474/HSCBMB-HCM 200000037/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM

Còn hiệu lực