STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36591 000.00.16.H46-220223-0002 220000011/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH

Còn hiệu lực

36592 000.00.16.H46-220223-0001 220000010/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH DP THÀNH NGUYÊN - TPC

Còn hiệu lực

36593 000.00.19.H26-220224-0030 220000642/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THỊNH PHARMA Xịt mũi ColiAT Nano

Còn hiệu lực

36594 000.00.19.H26-220224-0026 220000641/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THỊNH PHARMA Nước súc miệng họng AT

Còn hiệu lực

36595 000.00.19.H26-220227-0010 220000640/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀO DUY CƯỜNG Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

36596 000.00.19.H26-220225-0096 220000435/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ SỨC KHỎE SANHOO

Còn hiệu lực

36597 000.00.19.H26-220225-0091 220000639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VƯỢNG ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36598 000.00.17.H62-220224-0006 220000028/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC LOAN TÁO

Còn hiệu lực

36599 000.00.04.G18-220225-0023 220001426/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ammonia

Còn hiệu lực

36600 000.00.19.H15-220225-0002 220000006/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DOCTOR HELP

Còn hiệu lực